POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stanislav Náplava & syn
AMI Zlín - Česká republika
Vážíme si důvěry, díky které Vám náš rodinný podnik poskytuje služby již 25 let
* NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA *
mobilní telefon
776 14 82 83
pevná linka
577 21 20 16
 
 JAK POSTUPOVAT
 PŘI ÚMRTÍ
 

Jak postupovat při úmrtí

Odchod našich blízkých bývá většinou nečekaný a zastihne nás zpravidla nepřipravené. Snad Vám proto alespoň trochu ulehčí situaci následující praktické návody, jak postupovat.

Pokud nastalo úmrtí doma:

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve poté zavolejte pohřební službu. Obléci zesnulého může rodina, nebo vhodné oblečení pouze nachystá a vyčká příjezdu pohřební služby. Pokud lékař nařídil pitvu, oblečení se rovněž připraví.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení:

Pozůstalí jsou kontaktováni personálem zařízení a vyzváni k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení pro zesnulého v tomto případě doručte přímo do kanceláře pohřební služby. Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení s jejich zesnulým a vše co s tím souvisí.
 

Výběr vhodného oblečení pro zesnulého je otázkou individuální volby, pro Vaši základní orientaci Vám můžeme doporučit následující:

 • oblečení pro ženy: šaty nebo sukně a halenka nebo kostýmek, s dlouhým rukávem a neprůsvitné, punčochy a kalhotky;
 • oblečení pro muže: oblek, košile, kravata, ponožky a trenýrky.

Oděvy nemusejí být černé.
 

K zajištění posledního rozloučení a k vyřízení úmrtního listu, jsou potřebné tyto doklady:

 • OP a rodný list (není podmínkou) zesnulé osoby,
 • OP objednavatele pohřbu.

Pokud si budete přát fotografii zesnulého na smutečním oznámení (parte), přineste ji s sebou (případně i momentku).
 

Obvykle se pohřeb koná nejpozději do jednoho týdne od úmrtí. Rozloučení je možné uspořádat i později, avšak celkové náklady na obřad se tím zvyšují (vzhledem k použití chladícího zařízení). Existuje více možností posledního rozloučení či pohřbu, přičemž Pohřební služba AMI je schopna zajistit všechny typy kompletně.

Možnosti posledního rozloučení se zesnulým jsou:

 • v obřadní síni krematoria,
 • církevní obřad v kostele s následným uložením do hrobu na hřbitově,
 • církevní obřad v kostele s následným zpopelněním,
 • zpopelnění zesnulého bez účasti pozůstalých.

S vypravením pohřbu souvisí rovněž zajištění:

 • květin a věnců (spolu s nápisy na stuhy),
 • tisku a rozeslání smutečních oznámení (parte),
 • autobusu pro smuteční hosty,
 • hudby (před kostelem, na hřbitově, v krematoriu),
 • pohřební hostiny či pohoštění,
 • fotografa na zdokumentování obřadu
 • a případných dalších náležitostí pohřbu. Všechny tyto náležitosti Vám můžeme sami zajistit nebo poradit při jejich výběru.

Celková výše nákladů na pohřeb se odvíjí od rozsahu objednaných služeb, je tedy individuální. Při úvaze o cenově přijatelné variantě pohřbu Vám ochotně poradíme.
 

 
Užitečné informace pro pozůstalé

Objednatel pohřbu má v zaměstnání nárok na dva dny volna. Vyžaduje-li Váš zaměstnavatel potvrzení o vyřizování pohřbu nebo potvrzení o účasti na pohřbu, vystavíme Vám je u nás v kanceláři pohřební služby.

Pozůstalostní řízení probíhá až následně po pohřbu, po předvolání k notáři. Ve Zlíně působí několik notářů a jednotlivá řízení jsou jim přidělována dle data úmrtí.

Vdovec/vdova si musí po pohřbu vyřídit nový OP.

Pokud byl zemřelý členem Spolku přátel žehu, je třeba projednat příslušnou finanční náhradu v České pojišťovně. K tomu jsou potřebné tyto doklady: úmrtní list, číslo smlouvy nebo legitimace spolku, příčina úmrtí (není uvedena na úmrtním listu, je nutné zažádat o výpis na příslušné matrice, podléhá správnímu poplatku), faktura pohřební služby a OP žadatele.

Pohřebné ve výši 5.000,- Kč je vypláceno státem pouze osobě, která vypravila pohřeb, přičemž zesnulým bylo nezaopatřené dítě nebo rodič nezaopatřeného dítěte. Nárok na pohřebné musí být uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, jinak zaniká.

Vdovský důchod se vyřizuje na Správě sociálního zabezpečení. K tomu jsou potřebné tyto doklady: výměry důchodu žadatele i zesnulého, úmrtní list (originál), oddací list (originál) a OP žadatele.
 

 

Webdesign © JZ, 2007-2020 • Všechna práva vyhrazena