POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stanislav Náplava & syn
AMI Zlín - Česká republika
Vážíme si důvěry, díky které Vám náš rodinný podnik poskytuje služby již 25 let
* NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA *
mobilní telefon
776 14 82 83
pevná linka
577 21 20 16
 
 MOŽNOSTI ROZLOUČENÍ
 – ZPŮSOBY POHŘBU
 

Možnosti rozloučení se zesnulým

Možnosti posledního rozloučení se zesnulým (pohřbu) jsou:

V obřadní síni krematoria

Pohřební obřady se konají v obřadní síni krematoria ve Zlíně na Lesním hřbitově od pondělí do pátku. Konají se většinou v dopoledních hodinách. (V sobotu se obřad může konat také, avšak se 100% příplatkem.) Přesný termín bude dohodnut telefonicky v kanceláři pohřební služby.

Pokud je někdo z blízkých pozůstalých držitelem průkazu ZTP, může po složení zálohy požádat v kanceláři Správy hřbitova o umožnění příjezdu až k obřadní síni krematoria. (Složená záloha bude po obřadu vrácena.)

Církevní obřad v kostele s následným uložením do hrobu na hřbitově

Pohřební obřady se v římskokatolickém kostele na Sadové ulici ve Zlíně konají ve středu a v pátek, v kostele na Jižních Svazích v úterý a ve čtvrtek – na přesném termínu je možné se dohodnout v kanceláři pohřební služby. (Obřad v kostele je možný i pro zesnulého – nečlena konkrétní církevní obce.)

V případě zájmu o pohřeb v jiných než jmenovaných kostelech, resp. zájmu o církevní pohřeb u jiných církví, je třeba se domluvit na termínu pohřbu s tamním duchovním.

Při pohřbu do hrobu je praktické znát číslo hrobu, nebo alespoň údaj, na koho je sepsána smlouva o pronájmu hrobového místa. Uložení ostatků zesnulého do existujícího hrobu je možné až po uplynutí určité doby od předchozího pohřbení na stejné místo. Tato doba je u jednotlivých hřbitovů různá.

Církevní obřad v kostele s následným zpopelněním

Slavnostní obřad posledního rozloučení proběhne v kostele, načež je rakev s ostatky dopravena pohřebním vozem do krematoria ke zpopelnění. Následně může být dle přání objednatele proveden vsyp nebo rozptyl s účastí objednatele nebo bez ní, nebo uložení urny do hrobu či kolumbária. Urnu si také můžete vyzvednout v kanceláři pohřební služby, případně si ji nechat kamkoliv doručit. Urnu je možno uchovávat i doma.

Zpopelnění zesnulého bez účasti pozůstalých

Toto rozloučení probíhá bez účasti pozůstalých a dalších smutečních hostů. S popelem je možno dále naložit způsoby dříve uvedenými.
 

Ceny jednotlivých rozloučení závisejí na více faktorech. Základní ceny Vám rádi sdělíme po telefonu, ceník je též k dispozici u nás v kanceláři. Konkrétní ceny zde nemohou být dle zákona o pohřebnictví uváděny.
 

Webdesign © JZ, 2007-2020 • Všechna práva vyhrazena