POHŘEBNÍ SLUŽBA
AMI Náplava s.r.o.
Zlín - Česká republika
Vážíme si důvěry, díky které Vám náš rodinný podnik poskytuje služby téměř 30 let
NEPŘETRŽITÁ NONSTOP POHOTOVOST

mobilní telefon
776 148 283
pevná linka
577 212 016
 
 SLOVNÍČEK POJMŮ
 

Slovníček pojmů

Pro Vaši lepší orientaci v nabízených službách zde připojujeme stručný slovníček pojmů používaných na našich internetových stránkách.

Rozptyl (smísení)

Popel z urny je uložen na hřbitově bez účasti pozůstalých.

Vsyp

Probíhá ve Zlíně dvakrát ročně (červen, září), v Malenovicích jednou za rok (září), popel je uložen do připravené jamky na vsypové loučce s krátkým obřadem. Je možné též domluvit individuální termín na vsyp.

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví příslušná matrika dle místa úmrtí a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu.

Ohledací list

List o prohlídce zemřelého, který vystaví lékař po provedení ohledání zemřelého. Lékař může nařídit provedení zdravotní pitvy. Soudní pitvu může nařídit pouze policie.

Chladící zařízení

Místo, kde je dočasně uloženo tělo zemřelého.

Urna

Urna je plastová schránka, určená k uchovávání popela zemřelého. Ta může být ještě vložena do ozdobného obalu, kterých je celá řada typů a provedení (např. měď, ocel, plast). Urna s popelem může být uložena do samostatného nebo společného urnového hrobu či kolumbária, je však také možné ji mít doma.

Parte

Smuteční oznámení, v provedení černobílém či barevném, s volitelnými dekorativními motivy nebo podtiskem a zpravidla s fotografií zesnulého.

Hrobové místo

Konkrétní prostor na hřbitově, kde může být vykopán jednotlivý hrob (jednohrob, dvojhrob, trojhrob), nebo je to vyzděný prostor, tzv. hrobka. Do hrobu lze uložit rakev nebo urnu s popelem zemřelého. Součástí hrobu je většinou kamenný náhrobek s vytesanými nacionáliemi a příp. fotografií pohřbeného, a dále příslušenství, jako lucerny, květinové vázy, atp.

Kolumbárium

Kolumbárium je soustava schránek určených k uložení uren s popelem zemřelých.

Tlecí doba

Tlecí doba je doba, kdy dochází k rozkladu tělesných pozůstatků a je u jednotlivých hřbitovů různá. Pro informaci uvádíme tlecí doby na zlínských hřbitovech:
Lesní hřbitov 25 let, Louky 25 let, Štípa 25 let, Salaš 20 let, Jaroslavice 18 let, Mladcová 17 let, Malenovice 15 let.

Tlecí doba je uvedena v řádu pohřebiště na příslušném hřbitově. 

Webdesign © JZ, 2007-2024 • Všechna práva vyhrazena